Narcissism

Under arbete.

Fakta om narcissism kommer att flyttas hit från bloggen.Litteratur


Narcissism – jag, mig och mitt  (2011) Bo Sigrell och Lena Teurnell Bra att börja med!


Några av böckerna får man vända sig till bibliotek eller antikvariat för att få tag på.
Skaparkriser – om Strindbergs Inferno och Dagermans (1992, e-bok 2011) Johan Cullberg 
Narcissism Ett psykodynamiskt perspektiv (1994, 2005) Bo Sigrell
Rött och vitt. Om skam och skamlöshet (1993, 2004) Else-Britt Kjellqvist
Kärleksrelationer Lust, aggression och sexualitet (1997) Otto Kernberg (Love Relations Normality and Pathology) Kapitlet "Narcissism" s. 210 Finns på bibliotek, se Libris. 
Borderlinetillstånd och patologisk narcissism (1983) Otto Kernberg Finns på bibliotek, se Libris.
På liv och död – om destruktivitet och livsvilja (1988) Ludvig Igra (och även hans andra böcker)
Om ledarskap:
Ledaren på den inre scenen (2004) Else-Britt Kjellqvist, avsnittet "Den narcissistiske ledaren" s. 43

Myten om Narkissos:
Metamorfoser Ovidius

Engelska
The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder – Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (2011) edited by W. Keith Campbell & Joshua D. Miller


Skönlitteratur ...

Artiklar ...

Inga kommentarer:

Bloggen omarbetas.