Dorian Gray

Romanen Dorian Grays porträtt (1890), i original heter den The Picture of Dorian Gray (alltså bilden av Dorian Gray), av Oscar Wilde (1854-1900) har filmatiserats flera gånger; 1945, 1970 och 2009.

Sverigepremiär 16 april 2010

"När Wilde beskriver sin huvudperson känner man igen många drag som utmärker Narkissos. Både män och kvinnor blir förtjusta i honom."

"Det var bäst att inte tänka på det förflutna. Det kunde inte ändras. Det var framtiden och sitt eget liv han måste tänka på [...] Det var porträttet som var skulden till allt. Basil hade sagt honom outhärdliga saker och han hade med tålamod fördragit allt."
"Överjaget är korrupt. Offret får hela skulden. Med förnekanden och projektion suddas all skuld bort. [...] Det är inte skuld som gör att Dorian vill förstöra porträttet. Det är skam och skräck att bli avslöjad för andra."
Om romanen Dorian Grays porträtt s. 263-268 i
Narcissism av Bo Sigrell

Sista kapitlet i The Picture of Dorian Gray. Hela romanen kan läsas där (på engelska), inklusive Wildes förord om konst.

Manliga geni(talier)

Han föreläste om moral och etik ... Nu tror man han levde ett dubbelliv. "Han kan nog inte förklara själv", säger psykologiprofessor i DN. Människans mörka sidor. Dubbelmoral.
The Transformation "Great Good! Can it be!!!"
Robert Louis Stevensons bok Dr Jekyll and mr Hyde utkom 1886
Teaterns manliga geni(talier) ... och kvinnorna sitter i publiken och applåderar (artikel i nummer.se, teaternyheter på nätet). 2010 börjar med bokdebatt och avslöjanden. Vad händer bakom kulisserna? 2007 var bokdebatten denna.

The Three Wise Monkeys carved on a stable housing sacred horses at Tōshōgū shrine, Nikkō, Japan "Hear, Speak, See no evil" Photo taken by myself in August 2003 perspective distortion corrected numerically Copyright © 2003 David Monniaux Bild från Wikimedia Commons.
Ibland finns en fjärde apa, "do no evil", som håller händerna för genitalierna eller har armarna i kors över bröstet. Först av allt är vi människor, därefter kvinna respektive man. Det handlar om människor. Om kärlek & hat, sant & falskt ... Och antingen vi applåderar och ger vår beundran, eller blundar och sitter med armarna i kors är vi delaktiga i det som sker – på scen eller i publiken. Behöver mogna vuxna ha idoler? Är det människors längtan efter föredömen? Istället för att applådera prestationen och beundra den, idealiseras hela personen.
"Något som är karaktäristiskt för människor med en narcissistisk problematik är samvetsfunktionens stora men hemliga flexibilitet. Detta medför en lätthet att ta till dubbel bokföring. Den medvetna och bekända moralen, som kan vara nog så hög, står i kontrast med det privata handlandet utan någon inre konfrontation." Johan Cullberg Skaparkriser
"Världen som en teaterscen och människorna som skådespelare. De talar och handlar i enlighet med sufflörens viskningar. I sufflörluckan sitter begäret – det sexuella begäret, maktbegäret. För att uppnå sina mål duger det inte att spela med öppna kort. Man låtsas. Kort sagt – man spelar teater."               Claes-Göran Ekerwald Shakespeare – liv och tänkesätt

All you need is me

"All you need is me", sjunger Morrisey (f.1959). En låt från 2008 (någon hade gjort en lista över narcissistiska låtar och denna kom etta). Jag läser sångtexten på internet (hat triumferar över kärlek!) och om hans liv på engelska Wikipedia. Narcissistisk sexualitetsproblematik.

Läser om Eminem (f.1972), fadern som övergav familjen när Eminem var spädbarn, hans svåra barndom, hans hat ...

Vad man än har för sökord, om man kombinerar det med ordet narcissism får man förr eller senare (oftast förr) en träff som leder till en man ... tvekar lite att använda hans text, men varför det? Strindberg är hyllad, och Sartre ... Morrisey och Eminem har sålt mängder ...

The Music of the Narcissist´s Emotions

I feel sad only when I listen to music. My sadness is tinged with the decomposing sweetness of my childhood. So, sometimes, I sing or think about music and it makes me unbearably sad. I know that somewhere inside me there are whole valleys of melancholy, oceans of pain but they remain untapped because I want to live. I cannot listen to music - any music - for more than a few minutes. It is too dangerous, I cannot breathe.

But this is the exception. Otherwise, my emotional life is colourless and eventless, as rigidly blind as my disorder, as dead as me. Oh, I feel rage and hurt and inordinate humiliation and fear. These are very dominant, prevalent and recurrent hues in the canvass of my daily existence. But there is nothing except these atavistic gut reactions. There is nothing else - at least not that I am aware of.

Whatever it is that I experience as emotions - I experience in reaction to slights and injuries, real or imagined. My emotions are all reactive, not active. I feel insulted - I sulk. I feel devalued - I rage. I feel ignored - I pout. I feel humiliated - I lash out. I feel threatened - I fear. I feel adored - I bask in glory. I am virulently envious of one and all.

I can appreciate beauty but in a cerebral, cold and "mathematical" way. I have no sex drive I can think of. My emotional landscape is dim and grey, as though observed through thick mist in a particularly dreary day.

I can intelligently discuss other emotions, which I never experienced - like empathy, or love - because I make it a point to read a lot and to correspond with people who claim to experience them. Thus, I gradually formed working hypotheses as to what people feel. It is pointless to try to really understand - but at least I can better predict their behaviour than in the absence of such models.

I am not envious of people who feel. I disdain feelings and emotional people because I think that they are weak and vulnerable and I deride human weaknesses and vulnerabilities. Such derision makes me feel superior and is probably the ossified remains of a defence mechanism gone berserk. But, there it is, this is I and there is nothing I can do about it.

To all of you who talk about change - there is nothing I can do about myself. And there is nothing you can do about yourself. And there is nothing anyone can do for you, either. Psychotherapy and medications are concerned with behaviour modification - not with healing. They are concerned with proper adaptation because maladaptation is socially costly. Society defends itself against misfits by lying to them. The lie is that change and healing are possible. They are not. You are what you are. Period. Go live with it.

So, here I am. An emotional hunchback, a fossil, a human caught in amber, observing my environment with dead eyes of calcium. We shall never meet amicably because I am a predator and you are the prey. Because I do not know what it is like to be you and I do not particularly care to know. Because my disorder is as essential to me as your feelings are to you. My normal state is my very illness. I look like you, I walk the walk and talk the talk and I - and my ilk - deceive you magnificently. Not out of the cold viciousness of our hearts - but because that is the way we are.

I have emotions and they are buried in a pit down below. All of my emotions are acidulously negative, they are vitriol, the "not for internal consumption" type. I cannot feel anything, because if I open the floodgates of this cesspool of my psyche, I will drown.

And I will carry you with me.

And all the love in this world, and all the crusading women who think that they can "fix" me by doling out their saccharine compassion and revolting "understanding" and all the support and the holding environments and the textbooks - cannot change one iota in this maddening, self-imposed verdict meted out by the most insanely, obtusely, sadistically harsh judge:

By me.

Man får använda hans text om man uppgav hans namn och en länk till den, så då gör jag det: The Music of the Narcissist´s Emotions av Sam Vaknin.

________

Måste ha en antidot här, mot allt hat (och all rigiditet):

I Want To Know What Love Is Foreigner

Sökandet.

Narcissism "botas" inte med kärlek. Inte med kunskap heller, eftersom en person med narcissistisk problematik inte söker hjälp, han (eller hon) tycker ju inte att han behöver det. Men om människor i allmänhet hade mer kunskap om narcissism, kan det bidra till en bättre värld. Ingen, ingen är hjälpt av att människor blundar för problemen.

Vilja och hopp
Förändring börjar med att man vill förändras, och ett hopp om att förändring är möjlig.
________

Change

"Djärvare än att utforska det okända är det att ifrågasätta det kända."

Citatet inleder en bok jag återkommit till många gånger genom åren; Förändring – att ställa och lösa problem av Watzlawick et al, svensk utgåva 1978, 1996.

Att någon skulle försöka lösa ett problem genom att helt enkelt förneka dess existens, förefaller vid första anblick något osannolikt.
Att förneka en svårighet och fördöma dem som försöker ta itu med den, är beteenden som för det mesta följs åt.
Förneka existensen av problem för att upprätthålla en fasad.
Förnekandet får följder som komplicerar en svårighet så det blir ett problem.

Det är inte svårt för den fantasilöse att avslöja ett felaktigt svar,
men det krävs ett fantasirikt intellekt för att avslöja en felaktig fråga.
Antony Jay, Management och Machiavelli

________

Personen som skrev stycket The Music of the Narcissist´s Emotions är diagnosticerad med narcissistisk personlighetsstörning och gör ingen hemlighet av det, tvärtom.

Otto Kernberg, professor i psykiatri i USA skriver bland annat så här om prognos (jag har plockat sådant som jag tyckt var intressant och ger förmodligen inte en rättvisande helhetsbild);

Generellt måste prognosen för narcissistiska personligheter betraktas som tveksam.
  • En faktor i patientens livsbetingelser som leder till dålig prognos är patientens möjlighet att leva ut sitt behov av makt, social betydelse och beundran. En maktorienterad narcissistisk patient har kanske redan nått en sådan ställning, professionellt och socialt, att detta i sig förefaller honom helt "normalt".
  • Patienter som under lång tid ljuger har dålig prognos.
  • Narcissistiska patienter har ofta relativt god impulskontroll på alla områden utom några få. Prognosen för dem är bättre än för dem som visar dålig eller ingen impulskontroll, som t ex "kaotiska" personligheter, som förenar någon form av sexuell avvikelse med till exempel alkohol, drogmissbruk.
  • Prognosen förbättras för patienter som bevarat en förmåga till depression eller sörjande, särskilt om det i depressionen ingår skuldkänslor.
  • Patienter som lyckats med en verkligt kreativ utveckling på något område i livet har en bättre prognos än de som inte äger någon förmåga i detta avseende.
  • Prognosen förbättras ju starkare patientens vilja är att övervinna tomhetskänslorna, den inre kylan och svårigheten att leva sig in i andra.
Otto Kernberg Borderlinetillstånd och patologisk narcissism


Det börjar med ett hopp. Ett hopp om att förändring är möjlig, för att våga språnget ... till frihet.

You probably think this song is about you

Tre sånger om narcissism. Lyssna på texterna.


Carly Simon You´re so vain 1972 (Vain betyder fåfäng, tom)
You´re so vain you probably think this song is about you!

"Clouds in my coffee" – vad menas?
Googlar snabbt. Urban dictionary föreslår tolkning:
Coffee is awakening. Clouds block the sun and cloud your vision. Therefore, clouds in your coffee translates as not being able to see things clearly. In the song, she was clouded by false love or infatuation and was not able to see the true character of whomever the song is about.
"I had some dreams they were clouds in my coffee
Clouds in my coffee"
Så mycket smärta för partner, barn och medarbetare. Jag intresserar mig mest för narcissism i arbetslivet och i författarskap. De utåt sett välfungerande, till och med nobelpristagare, men mycket smärta i botten.

I´ve looked at clouds from both sides now ... De tre sångerna här handlar om Narcissus sedd utifrån. Leonard Cohens Suzanne, handlar om hans narcissism, sedd inifrån. Suzanne holds the mirror ...

Anastacia Left Outside Alone 2004
Always someone else to blame!

Alanis Morisette Narcissus 2002

Dear momma´s boy,
I know you´ve had your butt licked by your mother
I know you´ve enjoyed all that attention from her ...


Kära mammas gosse,
jag vet att din mamma slickade din ända,
jag vet att du njöt av all uppskattning du fick av henne
och alla kvinnor som du efter det bevärdigat med din nåd.

Käre Narcissus pojke,
jag vet att du aldrig bett om ursäkt för någonting,
jag vet att du aldrig tagit ansvar,
jag vet att du aldrig lyssnat på allvar till en kvinna ...

Översättning av Michael Sundén i Narcissism,
Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie Nr 7, 2004

Dantes idé

Rektor vill ta universitetet under jorden står det i Sydsvenskan idag. Rektorn för Lunds universitet vill bygga en konferensanläggning i underjorden, entrén med ljusinsläpp i Lundagård. (Skulpturen Mannen som bryter sig ur klippan är placerad i Lundagård blickande mot universitetsbyggnaden. Sanningens ljus.)

Låter som en gammal idé, Dantes inferno. Lögnarna långt ned. Den gudomliga komedin.

As Good As It Gets


Melvin Udall (som spelas av Jack Nicholson) – gissa yrket!Svar: Författare. Skriver kärleksromaner.

Dr Cox the Narcissist

Ska vi leka doktor?


Dr Cox Dr House

Tvekar lite. Vi ska inte ställa diagnoser på varandra, men tänk om det vore så enkelt som i fallet dr Cox i TV-serien Scrubs – han beter sig lika mot alla. I verkligheten kan en person med narcissistisk problematik ha en trevlig fasad, det är när han får kritik, något som inte går ihop med hans grandiosa självbild som han blir aggressiv mot den personen som konfronterat honom. Den aggressiviteten kan yttra sig passivt, som silent treatment. Ett sätt att symboliskt döda den andre; "du existerar inte för mig, du är inte värd ett enda av mina ord".

Ställ diagnos på doktorn – men bara på skoj!
Hur är det med dr House?
Hur är det själv?
Vilket själv? Det grandiosa eller det sårbara, skamfyllda ...

Barndom

Foton Wikimedia Commons
Michael Jackson (1958-2009)
King of Pop 1984 Med sonen Prince 2006

"I've been a victim of a selfish kind of love"

I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no
message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
Man in the Mirror

There are children in the morning
They are leaning out for love
And they will lean that way forever
Leonard Cohen

(Jag tycker mycket om att lyssna till Michael Jackson, men hans livsöde är tragiskt.)

Den absurda friheten

Foton Wikimedia Commons
Sartre, Harry Martinson, Camus

There are children in the morning
They are leaning out for love
And they will lean that way forever
Leonard Cohen

"Men det finns folk som attraheras av stenens ogenomtränglighet. De vill vara massiva och ogenomträngliga, och de vill inte förändras: vart skulle förändringen leda dem? Vad det här rör sig om, är en ursprunglig rädsla för det egna jaget och rädsla för sanningen.
Jean-Paul Sartre

Mönstren;
barndom,
förhållande till mamman, förhållandet till kvinnor, känslighet för kritik, prestationer
hur det slutar ...
Kontrollbehov som kallas frihetslängtan?
Frihet eller narcissism?
Under konstruktion
(Och Elias Canetti, 1905-1994, Nobelpris i litteratur 1981, Romanen Förbländningen.
Kvinnor då? Kanske ska titta på Marienne Höök och Maria von Platen, mönstren‚ barndom, män ...
Andra yrkesgrupper? Chaplin, Picasso, Ingmar Bergman t ex)
Strindberg, Dagerman och mönstren har jag skrivit om tidigare;

I skönlitteratur finns personer med det här mönstret, till exempel Marcel i romanen Drömmar vid havet och i Splitter av Björn Larsson .

On the beachOn the beach Chris Rea


Foto: ZKOP
Take me back to the place that I know
on the beach ...

Narcissus poeticus


De två övre bilderna från Wikimedia Commons

Huset fullt av narcisser: Abba, Camelot, Jetfire, Cragford och den vanliga lilla Tête-a-Tête. Narcissus Abba har börjat blomma och doftar ljuvligt.

Narcissolja är en vanlig ingrediens i parfymer, till exempel parfymen Narcisse.

Den "riktiga" narcissen är Narcissus Poeticus (Pingstlilja), blomman har sex vita kalkblad, lite blekgult i mitten med en röd krans. Linné döpte den till Narciss för att han trodde att det var den vita blomma som Narkissos, eller Narcissus, förvandlades till enligt myten.

Narcissen vars blomma böjer sig och speglar sig i ett vattendrag. Eller om den böjer på nacken av skam, för den var inblandad i en annan myt också, när Persefone blev lurad.

Jag sätter Narcissus i en kruka av glas, med mörka lecakulor kring lökarna (all näring finns redan i löken), så att jag kan studera rotsystemet.

The School of Life

Lynn Barber har intervjuat Alain de Botton; Office affairs.

(Alain de Botton har bl a skrivit Filosofins tröst.)

Livets hårda skola

Lynn Barber (f. 1944) om An Education (2009), hennes självbiografi,
artikel i the Observer; My harsh lesson in love and life.
Filmmanuset till filmen An Education är skrivet av Nick Hornby och bygger på en självbiografisk artikel, som också ingår i boken som ett kapitel.

Juliette Gréco Sous le ciel de Paris

"And then Simon entered our lives and everything changed. I met him when I was sixteen and he was – he said twenty-seven, but probably in his lates thirties."


En charmerande fasad som används för att manipulera andra ... Solochvårare

"I suspect this is the way with conmen: they don´t even have to construct a hole story, their victims fill in the gaps, reconcile the irreconcilables – their victims do most of the work. Simon hardly had to con me at all, because I was so busy conning myself", skriver Lynn Barber i sin bok.

Alltså, i fri översättning, hon tror att med bedragare är det så att de inte behöver sätta ihop hela historier, för deras offer fyller i glappen, och får på så vis det som inte stämmer att ändå gå ihop – offren gör det mesta av jobbet. Simon behövde knappast lura mig, för jag var så upptagen med att lura mig själv, skriver hon (på ett ungefär).

Att jag fastnade för de raderna berodde förstås på något. På så vis blir det svårt för den som vet att det finns en lögn att bli trodd. Vi vill gärna tro på den trevliga fasaden att vi alla bidrar till bedrägeriet. För att det ska löna sig att ljuga måste det finnas de som tror på lögnaren. (Kommer att tänka på Orwells 1984.)

Sanning är inte enkelt, men att avslöja lögner kunde vara enkelt – om inte människor fyllde i glappen med sin egen fantasi. För författare är det väl bra att läsaren har den förmågan, men i verkligheten kan det ställa till problem.

Googlade på Peter Rachman (som förekommer som bifigur i An Education), vidare i 60-talets London Profumo Affair och hamnade på filmen Scandal och sångerna Nothing Has Been Proved och In Private ...
In Private Dusty Springfield

En annan historia; "I did not have sexual relations with that woman [...] I need to go back to work ..."

Bill Clinton (f. 1946) president 1993-2001 hade en affär med Monica Levinsky (f.1973) när han var 50 år och hon 22 år (nov 1995 till mars 1997). Affären blev känd 1998. Han bad inte henne ljuga, men han ljög.


Det finns de som ljuger helt obehindrat. Hur avslöjas en lögnare?


Sen kan man förstås inte lita på att författaren berättar sanningen i självbiografier heller, och inte hela sanningen (tänker speciellt på Sartre och Simone de Beauvoir). En historia som jag läste för många år sen dök upp i mitt huvud, . Som jag minns den, var den berättad av Sven Stolpe. Han bilade i Värmland och på en smal grusväg mötte han en annan bilist. Det här var länge sen 50-tal (?), och bilarna kunde inte passera förbi varandra förutom på särskilda mötesplatser. Båda vägrade backa, och de två bilarna blev stående med sina styvnackade chaufförer. Efter många om och men backade Sven Stolpe. Men vem fick sista ordet? Sven Stolpe förstås, som senare skrev ned berättelsen och blev läst av andra. Den kände författaren fick sista ordet.

Bloggen omarbetas.