Telling the truth

"In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act."
George Orwell

(Att säga sanningen i en tid av förljugenhet är en revolutionär handling.)

Inga kommentarer:

Bloggen omarbetas.