"En inre moral utvecklas aldrig, utan det blir snarare fråga om rädsla för straff eller att komma i dålig dager."
Bo Sigrell

"Trots en etik som på ett medvetet plan hyllar sanning och respekt för andra människor, drivs individen i sitt intima relaterande av helt andra världen. I det fördolda hyllas förställning, nedvärdering och exploaterande. Att inte bli avslöjad är viktigare än sökande efter sanning."
Ludvig Igra


Tomheten som alltid måste fyllas med upplevelser, prestationer, andras beundran. Skyddar sin självbild, sin sköra jämvikt

Inga kommentarer:

Bloggen omarbetas.